اغوش زمستان

دانه های برف به ارامی از اسمان سقوط کردند و جهان را در یک لایه سفید خالص پوشاندند. این یک سرزمین عجایب زمستانی بود و فرح در وسط همه چیز بود. او به پشت در برف دراز کشیده بود، بازوها و پاهایش باز شده بود و احساس کرد که سرما از طریق لباس هایش و به پوستش می شپد. احساس زیبایی بود و چشمانش را بست و اهی رضایت امیز کشید.

فرح همیشه برف را دوست داشت. این او را به یاد دوران کودکی اش می اندازد، زمانی که او و خانواده اش ادم برفی می سازند و با گلوله های برفی مبارزه می کنند. اما حالا تنها بود. او از خانواده اش دور شده بود و هیچ دوستی در این شهر جدید نداشت. فقط او و برف بود.

همانطور که انجا دراز کشیده بود، صدای قدمهایی را شنید که در برف خرد ش میکردند. او چشمانش را باز کرد و مردی را دید که به سمت او می رود. او قد بلند بود و موهای تیره ای داشت که توسط باد به هم ریخته بود. او یک کت ضخیم و دستکش پوشیده بود و نفسش در بخار کمی بیرون می امد.

"سلام،" او گفت: به عنوان او نزدیک شد.

فرح نشست و برف را از روی کتش پاک کرد. "سلام"

مرد لبخند زد. "من امین هستم"

"فرح،" او گفت، بازگشت لبخند.

امین به اطراف نگاه کرد و به منظره پوشیده از برف نگاه کرد. "زیباست، مگه نه؟"

فرح سرش را تکان داد. "من عاشق برفم"

"من هم،" او گفت. میخوای با من قدم بزنیم؟»

فرح لحظهای مردد بود. او این مرد را نمی شناخت، اما چیزی در مورد او وجود داشت که باعث می شد او احساس راحتی کند. "حتما،" او گفت، ایستاده و مسواک زدن برف.

انها در برف راه می رفتند، چکمه هایشان با هر قدم صدای خرد کردن را ایجاد می کردند. انها در مورد اب و هوا، شهر و زندگی خود صحبت کردند. فرح متوجه شد که امین پزشک است و چند ماه پیش به این شهر نقل مکان کرده بود. او هیچ خانواده ای در اینجا نداشت، بنابراین بیشتر وقت خود را در محل کار می گذراند.

همانطور که انها راه می رفتند، فرح احساس کرد که قلبش تکان می خورد. خیلی وقت بود که این احساس را نداشت. چیزی در مورد امین وجود داشت که باعث می شد او احساس خوشحالی و امنیت کند.

انها در یک نیمکت که در برف پوشیده شده بود متوقف شدند. امین برف را پاک کرد و به فرح اشاره کرد که بنشیند. انها چند لحظه در سکوت نشستند و بارش برف را تماشا کردند.

"فرح،" امین گفت، شکستن سکوت. "من می دانم که ما فقط ملاقات کردیم، اما احساس می کنم که شما را برای مدت طولانی می شناسم."

فرح به او نگاه کرد، قلبش میتپید. من هم همین احساس را دارم.»

امین دستش را گرفت و فرح احساس کرد که یک تکان برق از بدنش عبور میکند. نمیدانم خیلی زود است یا نه، اما دوست دارید با من بیرون بروید؟»

فرح لبخند زد. "من این را خیلی دوست دارم."

انها شمارهها را رد و بدل کردند و امین فرح را به اپارتمانش برد. انها خداحافظی کردند و فرح احساس کرد که در هوا شناور است.

در طول چند هفته بعد، فرح و امین به تاریخ رفتند و یکدیگر را بهتر ندانم. انها به سینما میرفتند، در رستورانها شام میخوردند و در برف قدم می زدند. فرح هرگز اینقدر خوشحال و زنده نبوده است.

یک شب، امین فرح را به پارکی برد که پوشیده از برف بود. او او را به نقطه ای هدایت کرد که در ان یک حوضچه کوچک وجود داشت، و انها انجا ایستاده بودند و به انعکاس ماه در اب نگاه می کردند.

"فرح،" امین گفت، گرفتن دست او. "من می دانم که ما برای مدت طولانی یکدیگر را نمی شناسیم، اما احساس می کنم که شما را برای همیشه می شناسم. من عاشق بودن با تو هستم و نمیتونم زندگیم رو بدون تو تصور کنم ایا دوست دختر من خواهی بود؟»

چشمان فرح پر از اشک بود. "بله،" او گفت، پرتاب بازوهای خود را در اطراف او.

انها زیر نور ماه یکدیگر را بوسیدند و فرح احساس کرد که روحش را پیدا کرده است. او می دانست که دیگر هرگز تنها نخواهد بود.

وقتی به سمت ماشین برگشتند، امین ایستاد و به سمت فرح برگشت. "من یک سورپرایز دیگر برای شما دارم،" او گفت، دست او را گرفت.

او را به تپه کوچکی برد و وقتی به بالای تپه رسیدند، فرح دید که با شمع پوشیده شده است. در وسط شمع ها یک جعبه کوچک بود.

"این چیه؟" فرح در حالی که احساس میکرد قلبش میتد پرسید:

امین روی یک زانو افتاد و جعبه را باز کرد. در داخل ان یک حلقه الماس زیبا بود.

"فرح،" او گفت، نگاه کردن به او. با من ازدواج میکنی؟»

چشمان فرح دوباره پر از اشک شد. "بله،" او گفت، پرتاب بازوهای خود را در اطراف او.

انها دوباره یکدیگر را بوسیدند و فرح میدانست که زندگیاش برای همیشه تغییر کرده است. او عشق را در غیرمنتظره ترین مکان پیدا کرده بود و می دانست که هرگز ان را رها نخواهد کرد.

در حالی که دست در دست هم به سمت ماشین برمیگشتند، فرح به چشمانداز پوشیده از برف نگاه کرد. هنوز یک سرزمین عجایب زمستانی بود، اما اکنون زیباتر از همیشه بود. او عشق را در میان برف پیدا کرده بود و می دانست که برای همیشه ادامه خواهد داشت.